Välj rätt partner för din IT-drift

De flesta företag och verksamheter idag har insett att man måste synas på internet för att kunna nå de kunder man vill ha; det vill säga – finns man inte tillgängligt på internet så kommer man att ha svårt att synas i dagsläget och oavsett om man säljer produkter eller någon tjänst så måste man finnas tillgänglig online. Det som är gemensamt i detta är att man måste använda sig av extern partner inom It-drift som sköter allt ifrån server, övervakning, underhåll , skydd mot spam, fjärrstyrning etc.

Kort sagt, man måste som företagare välja en partner som sköter allt det som man förmodligen inte klarar av på egen hand. Här ska man veta att valet av en partner för sin IT-drift definitivt inte är det enklaste och att detta beror på att det finns väldigt många företag som erbjuder denna tjänst. Gemensamt för företag som erbjuder tjänsten IT-drift är att de ofta använder sig av ett språk som för en lekman kan vara svårt att förstå och att man därför kan komma att betala på tok för mycket pengar.

Det vill säga; man blir lurad av de ord som används och förköper sig istället för att grunda sitt beslut om It-drift på det man i själva verket behöver. Ett mindre företag har sällan de behov som ett stort företag inom försäljning har och detta är något som man måste vara medveten om.

Trygghet och tillgänglighet nycklar för IT-drift

Finns det då något som man kan grunda sitt val på då det kommer till att välja en partner för sin IT-drift? Ja, och vi anser att det ska handla om att man – för ett fast, rimligt pris – ska få tjänster som ger säkerhet och ett företag som snabbt kan agera om något inträffar. Blir det exempelvis fel på en server så ska företaget man anlitat för sin IT-drift snabbt kunna genomföra en felsökning och det ska gå ett larm direkt om att något är fel; ett fel som därefter ska korrigeras per omgående. Nyckelordet vi söker här är således tillgänglighet.

Det företag som man anlitar för sin IT-drift ska kunna vara flexibla och tillgängliga för att möta de behov man har och detta utan att det kostar så mycket pengar (naturligtvis beroende på vilka typer av behov man som företagare har).

Kort sagt; man ska få den datakapacitet man behöver, man ska kunna lita på att eventuella problem löses direkt och man ska känna sig trygg med att sidan ger den säkerhet som krävs. Din IT-drift ska vara trygg; men utan att det kostar för mycket pengar.