Fem anledningar att börja med kamerabevakning till företaget

Kamerabevakning kan komma med många fördelar. För dig som företagare innebär det att du kan sova lite lugnare om natten, att personalen kan känna sig tryggare och att du kan få billigare försäkringspremie.

Nedan kan du läsa om fem anledningar att börja med kamerabevakning om du är företagare.

Därför bör du börja med kamerabevakning – fem skäl

  • Personalen känner sig tryggare. Om du driver en butik i ett brottsutsatt segment kan kamerabevakning göra mycket för personalens trygghet. Inte bara för den upplevda tryggheten – att de känner sig säkrare – men också för den faktiska tryggheten. Om kameran är uppkopplad till larmcentral kan operatörer snabbt vidta kritiska åtgärder vid säkerhetshot.
  • Minskat snatteri. Oavsett vilken typ av butik man driver är risken stor att man någon gång råkat ut för snatteri – eller till och med att det sker på regelbunden basis. Med kamerabevakning kan du kraftigt minska risken för att snatteri sker. Det är kanske inte helt vattentätt – snatteri kan ske ändå – men det kan få många potentiella gärningspersoner att tänka både en och två gånger innan de försöker stjäla något.
  • Bildbevis när brott har begåtts. Med kameror ökar du sannolikheten för att gärningspersoner som utsätter dig för brott faktiskt åker dit. Återigen – det är ingen garant – men visst kan det öka sannolikheten för att brottet klaras upp. Att brottet klaras upp och att gärningspersonerna får sina straff ligger i både ditt och hela samhällets intresse. Sitter de bakom lås och bom kan du känna dig tryggare med att just dom inte kommer att utsätta dig igen.
  • Det ger ett seriöst intryck. Inte att underskatta – men kameror uppsatta på väl valda ställen kan göra att din butik eller ditt företag ger ett seriösare intryck. Det sänder signalen till såväl kunder som personal att de kan känna sig trygga när de vistas i dina lokaler.
  • Kameror utanför ger trygghet vintertid. På vintern är det vanligt att man, i Sverige, åker till jobbet när det är mörkt och att man åker hem när det är mörkt. Det här gör att vissa kan känna sig otrygga. Genom att övervaka även området runt lokalen så kan du få både kunder och personal att känna sig tryggare. Kom bara ihåg att du övervakar lagenligt och att ingen förbjuden datainsamling sker.