Month: September 2015

En SEO-byrå hjälper dig att synas

Om man tar den gamla devisen om att att verka utan att synas så har denna i dagsläget blivit allt mer irrelevant och svårare att leva efter – åtminstone som företag. Det är i dagsläget snarare dags att börja använda sig av en annan sanning som lyder: syns man inte så finns man inte. Att…
Mrror trading

Mirror trading är en form utav börshandel som utvecklades i slutet av 2000-talet. Metoden gör det möjligt för en börshandlare att exakt kopiera strategier som används av framgångsrika experter och mäklarfirmor. Börshandlaren har möjlighet att välja olika handelsstrategier, vilka tar hänsyn till bland annat personens investeringsmål, riskbenägenhet och storlek på kapital. Det finns även möjlighet…