De flesta företag och verksamheter idag har insett att man måste synas på internet för att kunna nå de kunder man vill ha; det vill säga – finns man inte tillgängligt på internet så kommer man att ha svårt att synas i dagsläget och oavsett om man säljer produkter eller någon tjänst så måste man…