Mrror trading

Mirror trading är en form utav börshandel som utvecklades i slutet av 2000-talet. Metoden gör det möjligt för en börshandlare att exakt kopiera strategier som används av framgångsrika experter och mäklarfirmor. Börshandlaren har möjlighet att välja olika handelsstrategier, vilka tar hänsyn till bland annat personens investeringsmål, riskbenägenhet och storlek på kapital. Det finns även möjlighet för användaren att handla med flera olika strategier samtidigt, detta för att sprida ut risken. Då hela systemet är automatiserat minskar det risken att börshandlaren tar känslobaserade beslut i sin handel.
Att kopiera framgångsrika investerare och att dela börstips har alltid varit populärt. Med internets frammarsch de senaste decennierna har många nya plattformar för att diskutera börshandel uppkommit, detta kallas på engelska för social trading. Detta är ett välkommet alternativ till traditionell expertrådgivning som brukar kännetecknas av höga avgifter och inte sällan partiska råd. Men trots internets förmåga att sprida information snabbt finns det nackdelar för en spekulant som använder sig av social trading. Från att en specifik investerare lägger sin order till att tipset når spekulanten som sedan lägger samma order går tid till spillo. Ofta får då spekulanten inte genom sin order till samma pris.
Detta problem löser mirror trading genom att handelsaktiviteter automatiskt utförs i realtid på användarens konto. På detta sätt blir varje order exakt reproducerad och samma pris erhålls. Även om allt sker på ett automatiserat sätt på användarens konto så ligger det i användarens händer att välja de specifika investerare och handelsstrategier som skall användas. Det är därför möjligt att använda sig av mirror trading med en mycket liten tidsinvestering, men ansvaret ligger fortfarande hos användaren.
Mirror trading härstammar ur algoritmisk handel, på engelska kallat algorithmic trading. Algoritmisk handel fungerar på så sätt att en dator placerar en order baserat på en algoritm med specifika instruktioner angående olika variabler. Dessa variabler kan till exempel vara pris, tid och volym. Det finns även stora likheter mellan mirror trading och copy trading. Skillnaden är att i copy trading finns en del av börshandlarens kapital och poster direkt på investerarens eller mäklarfirmans konto. På detta sätt uppnår spekulanten en exakt kopiering av en utvald experts strategi.
Företaget Tradency hävdar sig ha uppfunnit konceptet mirror trading i början av 2005. Deras grundidé var att skapa en handelsplattform där användare skulle kunna automatisera sin handel och basera sina beslut på framgångsrika experters strategier. I början var mirror trading endast tillgängligt för olika samhällsinstitutioner, men under de senaste åren har det blivit tillgängligt för allmänheten.