Det viktigaste med att omprofilerar ett företag är att göra det på rätt sätt. Man måste tänka genom det hela väldigt noga. Företagsprofilen har väldigt stor betydelse för kunderna. Man borde inte omprofilerara för ofta för det kan skapa problem med att folk inte känner igen varumärket. Ett stort svenskt företag som har oprofilerat många…