En SEO-byrå hjälper dig att synas

Om man tar den gamla devisen om att att verka utan att synas så har denna i dagsläget blivit allt mer irrelevant och svårare att leva efter – åtminstone som företag. Det är i dagsläget snarare dags att börja använda sig av en annan sanning som lyder: syns man inte så finns man inte. Att människor över hela världen dagligen har börjar använda datorer och smartphones har gjort att företag tvingats anpassa sig till en helt ny verklighet.

I dagsläget kan det vara betydligt mer intressant att ligga högt upp på exempelvis Google jämfört med att betala dyra pengar för att synas i en tidnings annonsavdelning eller synas i en tv-reklam. Spelreglerna har – helt enkelt – kommit att ändras och det finns som exempel på detta i dagsläget väldigt få personer som söker efter saker via exempelvis Gula Sidorna eller i telefonkatalogen. Nej, söker man efter en specifik produkt eller en specifik tjänst så använder man sig i dagsläget förmodligen av sin smartphone, går in på Google och skriver de ord som man vill hitta i sökfältet.

Exempel på detta – vill du hitta en begagnad bil i Stockholm så kommer du att skriva dessa tre ord i Google och därefter kommer det att komma upp förslag på företag verksamma inom detta område. Det Google gör är att man sållar – via algoritmer – mellan de sidor där orden begagnade bilar Stockholm förekommer och ser till hur mycket trafik dessa har, hur unika texter som finns, hur länkarna ser ut och hur mycket bilder som förekommer på sidan.

Det vill säga; man sorterar fram det som man tror är intressant för kunderna och det är här som många företag kan ta hjälp för att själva komma upp på Googles förstasida.

En SEO-byrå optimerar

Om vi här ska ta ett exempel så kan vi hålla oss till denna handlare av begagnade bilar i Stockholm.

Denne har tidigare haft en väldigt lönsam verksamhet där han genom tuff marknadsföring i både tv och tidningar ständigt sett ett stadigt flöde av kunder komma in i hans affär. Detta har dock kommit att ändras, under senare år har bilhandlaren haft ett rejält bortfall av kunder och han har på grund av detta sett en markant skillnad i sin lönsamhet.

Det som han märker är att hans tidigare så pålitliga marknadsföring numera är totalt irrelevant för kunderna och han ser dessutom att hans konkurrenter – andra bilhandlare i området – plötsligt börjar expandera. Då denne bilhandlare googlar på begagnade bilar Stockholm så ser han också att hans konkurrenter dyker upp före honom; hans sida kommer först på sida fyra och detta ser han som en klar indikation och anledning till hans minskade lönsamhet. Hur ska han då kunna vända på skutan och själv handla på Googles förstasida?

Jo, här ska han kontakta en SEO-byrå och det är också detta som han gör. Han stryper sin annonsering i både tv och i tidningar och lägger istället denna budget på en SEO-byrå – han ska synas på internet!

Det första som denna SEO-byrå gör är att gå igenom mannens hemsida; en rörig sida där hans begagnade bilar ligger huller om buller och utan någon speciell information om vare sig priser eller modeller. Denna SEO-byrå börjar således här med att göra hans sida relevant för Google och man gör detta genom att fokusera på sökord – begagnade bilar och Stockholm – och dessa ord försöker man sedan att optimera mot Google. Dessa ord ska alltså förekomma för att visa Google att sidan verkligen är relevant. Därefter så börjar man jobba med texterna till sidan och man jobbar även aktivt med olika länkar då dessa gör en hemsida starkare. Vidare så ska all information om mannens företag synas, bilarna ska samtliga beskrivas utifrån sina egenskaper och sina priser och det ska även finnas bilder på dessa. Genom allt detta – ett omfattade jobb som tar lång tid – så börjar mannen och hans bilhandlarföretag så sakteliga klättra på Google.

Framtidens marknadsföring

Här ska man dock veta att detta inte sker på en gång; en SEO-byrå kan liksom inte uträtta mirakel – men vi kan leka med tanken att det kanske tar ett år innan jobbet de lagt ner ger resultat och bilhandlaren åter ser att kunder börjar återkomma.

Om vi dessutom leker med tanken på att denna man istället skulle sälja exempelvis hundfoder i Stockholm – ja, då skulle det gå ännu fortare. Anledningen till detta är att begagnade bilar helt enkelt är mer eftersökt än vad hundfoder är och därför blir tuffare för en SEO-byrå att optimera. Skulle det röra sig om hundfoder – ja, då kanske mannens företag skulle ligga på Googles förstasida redan efter två veckor. Ju tuffare sökord – desto längre tid tar det.

Men – att detta är framtiden, det råder det inga som helt tvivel om. Man måste som företagare försöka hoppa på tåget innan det är för sent, att stå kavr på perrongen och fortsätta lösa dyra biljetter till annonsering i tidningar kommer inte att öka lönsamheten – det är bättre att lägga pengarna på en skicklig SEO-byrå direkt.